Vedic Chant

Om tryambakaṃ yajāmahe sughandhiṃ puṣṭivardhanam urvārukamiva bandhanān mṛtyor mukṣīya ma’mṛtāt about vedic chant »

Mahā mṛtyuñjaya

Om tryambakaṃ yajāmahe sughandiṃ puṣṭivardhanam urvārukamiva bandhanān mṛtyor mukṣīya mā’mṛṭāt about vedic chant »